top of page

Příprava podloží pod dlaždice nebo EPDM litou gumu

PŘÍPRAVA PODLOŽÍ POD DLAŽDICE NEBO LITOU GUMU

 

1. Podklad připravte dle schématu

POZOR !!!

Dbejte aby horní vrstva 5mm zhutněné drcené kamenivo frakce 0-4 mm byla absolutně rovná.

Pokud podklad bude nerovný, zvlněný nebo bude vykazovat jiné podobné vady dojde při kladení vrstvy SBR a EPDM 

popřípadě pražových dlaždic či jiné finální vrstvy, ke "kopírování" této nerovnosti.

Na takto špatně připravené podloží nelze následně uplatnit reklamaci při případných nerovnostech vrstvy SBR a EPDM,

popřípadě pražových dlaždic či jiné finální vrstvy. 

Floor4u_012_ins.jpg
bottom of page