top of page

Certifikace

Naše společnost dbá na nejvyšší kvalitu a bezpečnost nabízených materiálů. Řídíme se příslušnými normami a právními předpisy a naše značkové produkty mají platné atestační a kvalitní certifikáty. Certifikaci udělují nejdůležitější vnitrostátní nebo zahraniční orgány a instituce, včetně Evropského střediska kvality a propagace. 

Výrobky mají potřebné zkoušky a certifikáty:

  • PZH (hygienický certifikát)

  • CFL a DFL (osvědčení o hořlavosti)

  • HIC (osvědčení o pádové bezpečnosti)

A další:

  • CERTIFIKACE ISO 9001

  • EVROPSKÁ ZÁRUKA NA NEJVYŠŠÍ CERTIFIKACI KVALITY

  • OSVĚDČENÍ O KVALITĚ EURO ECO-LABEL

  • ZÁRUKA NA NEJVYŠŠÍ KVALITNÍ OSVĚDČENÍ EU

bottom of page